Sct. Laurentius Huset

Vedtægter for Sct. Laurentius Huset

Bagerstræde 6, Esbønderup, 3230 Græsted

St. Laurentius Huset er samlingslokale for Esbønderup Sogn og ejes og administreres af Esbønderup Menighedsråd.
Ingen anvendelse af huset må være i modstrid med folkekirkens væsen og formål.
Lokalerne kan anvendes af menighedsrådet til egne møder, samt til andre arrangementer.
Desuden kan sognepræsten anvende lokalerne til aktiviteter og møder. Salen med tilhørende faciliteter kan mod betaling for rengøring stilles til rådighed for:

1. Private til mindre arrangementer som feks. kaffebord efter begravelse, reception efter vielse og andre mindre arrangementer.

2. Foreninger og grupper i lokalområdet til enten egne eller offentlige møder.

3. Enhver regelmæssig anvendelse af lokalerne skal på forhånd forelægges menighedsrådet til godkendelse.

4. Andet efter aftale med menighedsrådet.

Esbønderup menighedsråd udpeger en værge for Sct. Laurentius Huset, som varetager udlejning af huset

VÆRGE:
Eva Anderberg
Email: erk@km.dk
Tlf. 4839 0024