Kirken

Det kan være svært nøjagtig at stadfæste en kirkes alder, hvor der ikke findes noget konkret på skrift, og sådan er det med Esbønderup kirke. Der findes ingen skriftlige kilder til det tidlige byggeri. Til gengæld er det let at se de byggematerialer, der gennem tiden har været anvendt på kirken, fordi kirken ikke er kalket.

I kirkens kor er hjørnestenene lavet  af hugget  sandstensblokke. Sandstenene stammer fra Sydtyskland og er formentlig sejlet hertil, da kirken i den tidlige middelalder via et vandløb havde forbindelse til Søborg Sø og Øresund. Skikken med at anvende udhugget sandstensblokke ophørte omkring 1130, så det ældste af Esbønderup kirke er fra før den tid. Den første kirke i Esbønderup bestod af  de to hvælvinger nærmest koret .  

Hvælvingerne er formentligt kommet til i  1200 - 1300 tallet. Kirken blev i den forbindelse  udvidet med den tredie hvælving og der blev bygget våbenhus på denne nyest opførte del af kirken.

I sidste halvdel af det 15. århundrede blev kirkens tårn opført. Man udvidet også kirkens kor og byggede sakristiet.  Omkring 1750 fik man brug for mere plads i kirken, idet Esbønderup Sogn fik tillagt bebyggelserne Huseby, Storkevad og Multebjerg.  Man føjede det store sideskib til, men rev det oprindelige våbenhus ned. I stedet blev indgang til kirken, i gavlen af tårnet.

Det nuværende våbenhus, blev opført i forbindelse med en stor restaurering i 1942 - 1943.