Kirkegården

Kirkeværge
Inger Grethe Andreasen
Tlf. 2193 1101
E-mail: iga@esb-kirke.dk

Graver
Eva Anderberg
Træffes tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Tlf. 4839 0917 
E-mail: graver@esb-kirke.dk

 

Priser 2024 Esbønderup Kirkegård 

Priserne er årlige stk. priser inkl. moms.

 

PLEJE OG VEDLIGEHOLD

 • Renholdelse 1 kisteplads                                 918,72 kr.
 • Renholdelse 2 kistepladser                          1378,09 kr.
 • Renholdelse 3 kistepladser                          1607,79 kr.
 • Renholdelse 4 kistepladser                          1837,47 kr.
 • Renholdelse 5 kistepladser                          2067,16 kr.
 • Renholdelse urneplads                                    689,06 kr.


SERVITUT-OBLIGATORISKE YDELSER

 • Hækklip. og hækvedligehold. 1 kisteplads             146,75 kr.

 • Hækklip. og hækvedligehold. 2 kistepladser         223,12 kr.

 • Hækklip. og hækvedligehold. 3 kistepladser         278,91 kr.

 • Hækklip. og hækvedligehold. 4 kistepladser         348,61 kr.

 • Hækklip. og hækvedligehold. urnegrav                   105,01 kr.

 • Anonym plæne 1 urneplads                                          114,82 kr.

 • Anonym plæne 1 kisteplads                                          153,12 kr.

 • Renhold. græsgravsted m. plade 1 kisteplads       382,81 kr.

 • Renhold. græsgravsted m. plade urnegravsted    344,51 kr.

GRANDÆKNING

 • Grandækning 1 kisteplads                                473,11 kr.
 • Grandækning 2 kistepladser                           615,00 kr.
 • Grandækning 3 kistegravsteder                     756,95 kr.
 • Grandækning 4 kistegravsteder                     898,87 kr.
 • Grandækning 5 kistegravsteder                  1040,79 kr.
 • Grandækning 6 kistegravsteder                  1182,70 kr.
 • Grandækning urneplads                                   354,83 kr.


KRANSE OG BLOMSTER

 • Stedmoder                                                                14,31 kr.
 • Isbegonier                                                                 16,70 kr.
 • Pelargonier                                                               40,28 kr.

ERHVERVELSE AF GRAVSTED

 • Erhvervelse 1 kisteplads                                   296,65 kr.
 • Tilskud erhvervelse 1 kisteplads mf           -237,32 kr.
 • Erhvervelse 2 kistepladser                               593,32 kr.
 • Tilskud erhvervelse 2 kistepladser mf      - 474,65 kr.
 • Erhvervelse 3 kistepladser                               889,98 kr.
 • Tilskud erhvervelse 3 kistepladser mf       -711,97 kr.
 • Erhvervelse 4 kistepladser                             1186,62 kr.
 • Tilskud erhvervelse 4 kistepladser mf       -949,32 kr.
 • Erhvervelse 5 kistepladser                             1483,27 kr.
 • Tilskud erhvervelse 5 kistepladser mf     -1186,62 kr.
 • Erhvervelse urnegravsted                                 136,92 kr.
 • Tilskud erhvervelse urnegravsted mf         -109,63 kr.

 

FORNYELSE AF GRAVSTED

 • Fornyelse 1 kisteplads                                          59,31 kr.
 • Fornyelse 2 kistepladser                                   118,66 kr.
 • Fornyelse 3 kistepladser                                   177,99 kr.
 • Fornyelse 4 kistepladser                                   237,34 kr.
 • Fornyelse 5 kistepladser                                   296,65 kr.
 • Fornyelse urnegravsted                                       27,39 kr.

 

BEGRAVELSESUDGIFTER

 • Gravkastning                                                       6199,66 kr.
 • Rabat gravkastning mf                                  -3099,83 kr.
 • Gravkastning barnegrav                                 3099,83 kr.
 • Rabat gravkastning barnegrav mf            -1549,91 kr.
 • Urnenedsættelse                                                 918,73 kr.
 • Rabat urnenedsættelse mf                           - 459,37 kr.

   

FORNYELSE AF GRAVSTED

 • Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads              1148,42 kr.
 • Udvidet pleje og vedligehold 2 kistepladser          1722,64 kr.
 • Udvidet pleje og vedligehold 3 kistepladser          2009,74 kr.
 • Udvidet pleje og vedligehold 4 kistepladser          2296,84 kr.
 • Udvidet pleje og vedligehold 5 kistepladser          2583,95 kr.
 • Udvidet pleje og vedligehold urnegravsted              861,32 kr. 

 Ret til ændringer forbeholdes.                                                                         

 

Reglementer

Kirkegårdsreglement:

 • Kirkegården er åben døgnet rundt.
 • Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 • Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.   
 • Kirkegårdens hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.
 • Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 • Hunde skal føres i kort snor.
 • Cykling og kørsel med motoriseret køretøj er ikke tilladt.
 • Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 • Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. Ej heller må der bruges ukrudtsbrændere på gravstederne.
 • Alle former for glasvarer, kunstige blomster, elektriske lys og lyskæder er ikke tilladt.
 • Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder o. lign. kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
 • Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.​
 •  

Gravstedstyper og regler for dem på Esbønderup kirkegård:

Urnefællesgrav

 • Gravstedet erhverves for 10 år (fredningstiden for urner).
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 1 urne i gravstedet, og man kan ikke deltage i urnenedsættelsen.
 • Blomster, planter, kranse m.m. lægges på blomsterpladsen.
 • Vi fjerner løbende visne blomster m.m.
 • Der må ikke plantes i græsplænen eller lægges gran på græsset.
 • Ikke forgængeligt pynt såsom figurer, lygter m.m. vil blive fjernet efter et stykke tid.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage.
  Herefter bliver det smidt ud.
 •  

Kistefællesgrav

 • Gravstedet erhverves for 30 år (fredningstiden for kister).
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 1 kiste i gravstedet. Derudover kan urner nedsættes i gravstedet.
 • Man kan ikke deltage i urnenedsættelsen.
 • Blomster, kranse m.m. lægges på blomsterpladsen.
 • Vi fjerner løbende visne blomster m.m.
 • Der må ikke plantes i græsplænen eller lægges gran på græsset.
 • Ikke forgængeligt pynt såsom figurer, lygter m.m. vil blive fjernet efter et stykke tid.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage. Herefter bliver det smidt ud.
 •  

Urneplænegravsted

 • Gravstedet erhverves for 10 år (fredningstiden for urner).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 2 urner i gravstedet, og man kan deltage i urnenedsættelsen.
 • Gravsten på plænegrave skal være 50 x 40 cm (br x h). Stenen skal være granit, helt flad og bogstaver samt evt. anden udsmykning skal være indhugget, så græsslåning kan ske uden besvær. Hvis bogstaverne også er malede, skal de være sorte.
 • Stenens overflade skal være "brændt" (ikke blankpoleret).
 • Græsarealer på plænegrave skal kunne slås regelmæssigt i vækstperioden.
 • Blomster, der skønnes friske, lægges tilbage efter græsslåning.
 • Andre genstande kan ikke forventes lagt tilbage.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt, bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage.
  Herefter bliver det smidt ud.
 • Der må ikke plantes blomster eller grandækkes i græsset.
 •  

Kisteplænegravsted

 • Gravstedet erhverves for 30 år (fredningstiden for kister).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for vedligeholdelse (græsslåning m.m.) i hele perioden.
 • Der er plads til 1 kiste i gravstedet. Derudover kan urner nedsættes i gravstedet. Man kan deltage i urnenedsættelsen.
 • Gravsten på plænegrave skal være 50 x 40 cm (br x h).
 • Stenen skal være i nordisk granit, helt flad og bogstaver, samt evt. anden udsmykning, skal være indhugget, så græsslåning kan ske uden gener. Hvis bogstaverne også er malede, skal de være sorte.
 • Stenens overflade skal være "brændt" (ikke blankpoleret).
 • Græsarealer på plænegrave skal kunne slås regelmæssigt i vækstperioden.
 • Blomster, der skønnes friske, lægges tilbage efter græsslåning. Andre genstande kan ikke forventes lagt tilbage.
 • Fjernet ikke forgængeligt pynt bliver i en periode sat ved affaldscontainerne, hvor man kan hente det, hvis man vil have det tilbage.
  Herefter bliver det smidt ud.
 • Der må ikke plantes blomster eller grandækkes i græsset.
 •  

Traditionelt urnegravsted

 • Gravstedet erhverves for minimum 10 år (fredningstiden for urner).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for hækkeklipning i hele perioden.
 • Der er plads til 2 urner i gravstedet, og man kan deltage i urnenedsættelsen.
 • Gravsten på urnegravsteder må højst være 50 x 50 cm og skal anbringes skrånende, så højeste punkt højst er 30 cm over jorden.
 • Der må ikke lægges perlesten, skærver eller grus på gravstederne.
 • Planter må højst være 60 cm høje.
 • Gravsten og planter må ikke være til gene for hækken eller klipningen af denne.
 • Gravstedsejeren har selv ansvaret for gravstedets ren- og vedligeholdelse. Denne ydelse kan dog tilkøbes via kirkegården.

Kirkegårdens regler og vedtægter for urnegravsteder skal overholdes.


Traditionelt kistegravsted

 • Gravstedet erhverves for minimum 30 år (fredningstiden for kister).
 • Der er mulighed for at tilkøbe periodeforlængelse.
 • Der betales for hækkeklipning i hele perioden.
 • Alt efter størrelsen på gravstedet er der plads til 1 eller flere kister.
 • Urner kan ligeledes nedsættes i gravstedet.
 • Der er vide rammer for valg af gravminder (materiale, størrelse, inskription), dog med hensyntagen til kirkegårdens regler og vedtægter.
 • Opsætning af bænke el. lign. på gravstedet skal på forhånd godkendes af menighedsrådet.
 • Gravstedet kan anlægges med bede og planter efter gravstedsejerens ønsker. Gravsten og planter må ikke være til gene for hækken eller klipningen af denne.
 • Der må ikke anvendes beton, plastik, fiberdug el. lign. som underlag for belægning eller beplantning.
 • Gravstedsejeren har selv ansvaret for gravstedets ren- og vedligeholdelse. Denne ydelse kan dog tilkøbes via kirkegården.
 •  

Kirkegårdens regler og vedtægter for kistegravsteder skal overholdes.