Referater-2018

Referat/beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 16. januar 2018

Deltagere                                      Menighedsrådet minus Lene Hansen

Åbent møde :

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm

Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Carl Bruun
Lene Hansen

Referat / beslutnings protokollat
Menighedsrådsmøde d. 22. februar, 2018

Deltagere: Menighedsrådet

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva fik en ny computer bevilget. Claus Blok indkøber den og sætter den op med de nødvendige programmer. Der laves en liste over hvem der har kort til Rema og hvilket kort de har. Skovturen løber af stablen d. 8 maj  med kaffe drikning på Tinggården.

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 14. marts, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Kim Larsen

Åbent møde:                     

 

 

Der blev orienteret om synsforretningen fra dagen før. Formanden sender synsskema frem til Provstiet.

 

 

 

Kommende menighedsrådsmøde flyttes til d. 9. april kl. 19:00. Inger Grethe udtrykte bekymring over at hun ikke kunne se hvem der manglede at betale for kirkegårdsydelser. Helle trækker en opdateret debitor. Sommer udflugten holdes på Asserbo kro og der serveres sandwich fremfor kaffe. Der er generel en dårlig rund sendelse af menighedsbladet. Else følger op.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.  Menighedsrådsmøde d. 09 April, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Lene Hansen

Åbent møde:                     

 

 

Formanden kontakter Helle fra Skovbodata vedr. en dato for budgetlægning.

Det var aftalt møde med en ingeniør der skulle se på reparationen af øst muren til d. 11. april

 

 

 

 

 

Dør stopper blev monteret i Laurentiushuset. Kim kommer med et oplæg til hylder / skabe til første salen i laurentiushuset. Alle medbringer nøgler til næste møde så vi kan få lavet en optælling. Else havde modtaget et fotoalbum fra perioden 1902-1913 hvor kirken er med. Albummet lægges i arkivet.

 

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 23. Maj, 2018

Åbent møde:                     

 

 

Formanden orienterede om at der var sat gang i reparationen af øst muren. Ingeniør Ander Fabricius Møller, på Karl Oves tilskyndelse, er sat på opgaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tilbud på rensning af tagrender på 9.000 per side. Der tages et alternativ tilbud hjem. Forskellige muligheder for opbevaring af olie og benzin tønder. Udbygning af det nuværende sted lød lidt kompliceret (dyrt) Eva ville. arbejde med alternative steder. Kim påtager opgaven med at købe reoler til loftet over Laurentius huset. Der blev foretaget nøgle gennemgang og formaden havde ikke husket sin. I samme omgang blev der også styr på hvem der har hvilke rema 100 kort.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen


Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 20. juni, 2018

Åbent møde:                     

 

 

Formanden ønskede Kim tillykke med uddannelsen til PO (præliminær organist.

 

 

 

Hansen vvs lave tagrenden på kapellet. Kvartalsrapporten skal afleveres den d. 20. august sendes ud til kommentar når den er klar. Gamle regnskaber slettes. Der investeres i en smæk til bagdøren.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 22. august, 2018

 

Åbent møde:                     

Der blev anskaffet en ny kaffekedel til Laurentiushuset.

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

Referat / beslutnings protokollat

Menighedsrådsmøde d. 19. september, 2018

Deltagere:                          Fraværende:

Åbent møde:                     

 

 

 

Formanden forelagde det endelige revisionsprotokollat som blev taget til efterretning.

 

 

 

 

 

 

Toilettet i kirken løber og formanden tilbød at kontakte Hansens vvs for er reparationspris. Eva ønskede sig diverse batteridrevne hækkeklippere, blæsere m.m. Der var enighed om at Eva kunne købe dem ind. Spiseaftenen er sat til 25 november.

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 24. oktober, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Kim

Åbent møde:                     

 

 

Formanden orienterede om det seneste formandsmøde i provstiet. Emner drøftet på formandsmøde af interesse var bl.a. at den fælles personalekonsulentstilling bliver nedlagt og der laves en aftale på provstiniveau med Menighedsrådsforeningen. Provsten berettede at Pia Nieburg har fået en halvtidsstilling på Arresødal hospice. Provsten var også varm fortaler for en bredere samarbejde kirkegårdene imellem samt en bedre vikardækning kordegnene imellem. Provsten foreslog at der på provstiniveau bliver investeret i ”Churcdesk” som har faciliteter tilpasset det kirkelig arbejde. Provsten orienterede også om at hvis arbejdsopgaverne skønnes at koster over 100.000 kr. skal de i udbud. Ved opgaver til en pris af omkring 50.000 kr. skal der foreligge tilbud.

Else spurgte om vi var interesseret i et førstehjælpskursus sammen med Villingerød og dele omkostningen. Det ville vi gerne. Eva spurgte om hun kunne lægge 100 kr. på vedligeholdsregning for perlegrus af de gravsteder der mangler. Det var der opbakning til. Kirkegården gennemgås for ”rokke” sten og der hvor gravstenen ikke står fast kontaktes gravstedsejerne. Vi skal selv gennemgå lapidariet.

 

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 22. november, 2018

Deltagere:                          Fraværende: Lene

Åbent møde:                     

 

 

 

Formanden orienterede om der var kommet brev fra Domstole vedr. Fru Romsø der skylder for diverse kirkegårds ydelser. Inger Grethe og Eva dykker ned i sagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forreste transmission på Stigaen er utæt og skal skiftes (ca. 11.000 kr.) Der indkøbes 25 ekstra sangbøger af den lille nye

Intet under dette punkt

Carl Bruun
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Kim Larsen