Referater-2020

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 15. januar, 2020

Fraværende: Lene Hansen

Åbent møde:

Carl Bruun
Else Korsholm
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 19. februar, 2020

Fraværende: Birgitte Pedersen

Åbent møde:

  • ombygning af Esbønderup sygehus havde stiftet ingen yderligere kommentarer og det må formodes at der gives dispensation fra kirkens byggelinje
  • Der er formandsmøde d. 20. februar hvor formanden blev opfordret til at foreslå fælles annoncering i forbindelse med valgmødet d. 12. maj.
  • PU’s møde og økonomiske kalender blev givet til kasseren. På grund af manglende kirkegårds konsulent i stiftet trækker det ud med renoveringen af øst muren.

Carl Bruun
Else Korsholm
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 29. april, 2020

Fraværende: Birgitte Pedersen og Lene Hansen

Åbent møde:

  • Corona virussen har ændret meget i dette forår. Gudstjenester er aflyste. Konfirmation er flyttet til efteråret. Begravelser foregår kun med de nærmeste. Annoncering vedr. kommende valg er udskudt til 19 maj og orienteringsmødet til 9 juni.
  • Ovenpå klimarapporten har Provsten har bedt om en status på klimatiltag der er gjort. Indtil videre er der ikke gjort noget
  • Stor ros til Else, Anna og Kim for a producere online gudstjenester. De er blevet godt modtaget.

Carl Bruun
Else Korsholm
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 20. maj, 2020

Fraværende: Birgitte Pedersen og Lene Hansen

Åbent møde:

Carl Bruun
Else Korsholm
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 24. juni, 2020

Fraværende: Lene Hansen, Eva Anderberg, Else Korsholm

Åbent møde:

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 19 august, 2020

Fraværende: Lene Hansen, Eva Anderberg, Else Korsholm

Åbent møde:

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 23. september, 2020

Åbent møde:

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Lene Hansen

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 28. oktober, 2020

Fraværende: Lene Hansen

Åbent møde:

Carl Bruun
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm