Referater-2017

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 25. januar, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                      Det afgående menighedsråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 marts; 29 marts; 19 april; 17 maj; 21 juni; 23 august; 20 september; 25 oktober og 22 november.

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr. Menighedsrådsmøde d. 1. marts, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                     

Vedr. godkendelse af dagsorden til Menighedsråds mødet: Dagsordenen blev godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 29. marts, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

 

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 19. April, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Ingen

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 17. maj, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Birgitte

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

Vedr. Eventuelt: Det blev besluttet at invitere Inge Blok med på studieturen

Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 22. juni, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Lene

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

 Else Korsholm
Lene Hansen
Kim Larsen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Birgitte Pedersen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 23. August, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Kim, Birgitte, Else D.

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Else Korsholm
Lene Hansen
Inger Grethe Andreasen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 20. september, 2017

Deltagere:                          Fraværende: Lene og Else K.

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

Jeg talte med Henry om 1. søndag i advent og juletræstænding. Vi kunne jo godt bruge lidt aktiviteter i den forbindelse. Henry foreslog, at vi skulle tilbyde folk, at de kunne lave juledekorationer. Spejderne ville samle materiale, vi kunne købe ind / spørge REMA om donationer af lys og ler og bestille lidt mere gran end Eva skal bruge. På grund af de få medlemmer mangler spejderne midler til lejre og til at hjælpe de af ungerne, der ikke selv kan betale for at være på lejr. Vi har talt om, at spejderne kunne sælge materiale til dekorationerne for 20 kr./stk.

 

Sangeftermiddag:

Vi var 9 til sangeftermiddag. Jeg har tilsagn om, at flere gerne vil deltage næste gang.

 

Konfirmander:

Der er 22 stk. i år.

 

Babysalmesang:

Der er foreløbig 4 mødre og 5 babyer. Første gang var i mandags.

 

 

Til spiseaftenen d. 26 november blev det besluttet at bestille mad fra Skævinge kro. Søborg har fået ny katafalk og har tilbudt os at købe deres brugte. Vores egen kunne godt trænge til at blive udskiftet. Formanden undersøger prisniveauet. Ved baby salmesangen i mandags blev Anna Jonsson spurgt om det var muligt at bruge laurentiushuset som en slags strikke / håndarbejdsklub i formiddagstimerne. Menighedsrådet er umiddelbart positivt indstillet overfor tanken. Dog er der ikke personale på arbejde om mandagen. Derudover har brugen af Laurentiushuset ved kirkelig handlinger 1. prioritet.

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Carl Bruun

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 25. oktober, 2017

Deltagere:                          Menighedsrådet og 2 tilhører

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva havde fået tilbud ind på en ny løvsuger til en mindre pris end det budgetterede.

 

 

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Lene Hansen
Carl Bruun

 

Referat / beslutnings protokollat

Vedr.

Menighedsrådsmøde d. 23. november, 2017

Deltagere:                          Menighedsrådet minus Lene Hansen

Åbent møde:                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er aftalt tid med kirkegårdskonsulenten d. 13. december kl. 13:00. Menighedsrådsmøderne for 2018 blev sat som følger: 16-1, 22-2, 21-3, 18-4, 23-5, 20-6, 22-8, 19-9, 24-10, 22-11 med starts tidspunkt kl. 19:00. Personalemødet er sat til d. 4-3. Inger Grethe er frustreret over ikke at kunne rykke skyldnere hurtigt nok. Gitte udskriver bank kontoudtog til kontrol efter Inger Grethes behov. Oprydning / optælling i Laurentius huset er sat til d. 18-12 kl. 16:00.

Kim Larsen
Birgitte Pedersen
Else Korsholm
Inger Grethe Andreasen
Else Dyrvig Petersen
Carl Bruun